Hovedseksjon

Aktiviteter til dere hjemme

AKS-figurer-gul

Her ligger flere forslag på aktviteter dere kan gjøre hjemme. Ansatte på AKS lager forskjellige aktiviteter innen for de fire temaområdene i rammeplanen:

  • Natur, miljø og bærekraftig utvikling
  • Kunst, kultur og kreativitet
  • Fysisk aktivitet
  • Mat og helse 


Det er noe for både små og store! Håper dere synes de er artige og lærerike!