Hovedseksjon

Utkryss

Engasjerte barn i skjermaktivitet

Hvordan kontakte AKS:

 1. AKS har kontortid fra 08:30 til 12:00. I kontortiden har baselederne tilgang til e-post og telefon er bemannet.
 2. Eposthenvendelser mottatt etter kl.12.00 blir besvart dagen etter
 3. Unntaksvis kan AKS nås per sms. Disse vil bli besvart etter kl.14.00. Da er utkryss bemannet.
 4. I krisesituasjoner som sykdom, uhell, eller dødsfall, kan du kontakte AKS-leder på telefon


Informasjonsflyt: 

 1. Utkryss tar imot beskjeder som gjelder samme dag eller dagen etterpå.
 2. Alle andre beskjeder skal sendes på epost. Dette gjelder også på- og avmeldinger av interne og eksterne aktiviteter f. eks AKA


Henting:

For barnets sikkerhet må de som henter barnet fysisk møte opp ved utkryss (foresatte/besteforeldre eller andre som står på henteavtalen)

Ved situasjoner hvor barnet skal på vennegruppe, andre aktiviteter og/eller hentes av andre:

 1. Gi beskjed per epost
 2. Når barnet i løpet av dagen får lyst til å bli med noen andre hjem skal dette avtales gjennom foresatte og ikke direkte med AKS. Foresatte må videre melde inn til AKS
 3. Ved eksterne aktiviteter må foresatte informere AKS ved på- og avmelding. Det er kun de barna som vi hat fått beskjed om som blir sendt til aktiviteten.


Muligheter for hjemsending: 

Uten unntak sender AKS barn hjem hver hele og halve time.

Halv plass:

 1. Barn med halvplass kan være på AKS tre dager per uke. De dagene blir angitt i henteavtale.
 2. Er det vanskelig med faste dager gjør vi noen unntak hvor du kan sende epost til AKS senest fredag kl 12.00 uken før. Inkluder informasjon på hvilke dager ditt barn skal være på AKS i påfølgende uke. Da hjelper vi ditt barn å huske hvilke dager de skal rett hjem etter skolen.
 3. Barnets egen mobil skal være slått av og i sekken mens de er på skolen og AKS.