Hovedseksjon

Hente- og hjemsendingsavtale

AKS-matematikk-grønn

Henteavtale er et skjema som foresatte fyller ut med sin kontaktinformasjon, hvem som får lov til å hente, om eleven kan gå hjem selv og eventuelle opplysninger som er viktig for AKS å vite (eksempelvis allergier o.l).

AKS oppdatert listene den 1. i hver måned. Ved endringer er det viktig at foresatte oppdaterer henteavtalen til sitt barn innen slutten av måneden. Følg lenken til høyre for ditt barns base.

For foresatte som ikke bor sammen, er det et eget aternativ i skjemaet som heter "Foresatte som ikke bor sammen, ulike uker". Her kan dere krysse av for hvilke tider barnet skal gå hjem i hver av foreldrenes uker.

Halvplass på AKS: Dere som har barn med halvplass på AKS må velge tre dager i uken hvor barnet kan være på AKS og to dager i uken hvor barnet går hjem etter skolen. Kryss av på "Ikke AKS pga halvplass".