Halv plass (deltidsplass)

Plassen på AKS er delt opp i heldagsplass og deltidsplass.

Heltidsplass kan eleven være på AKS/skole fra 07.30-17.00 i alle ukedager. I tillegg kan ditt barn være på AKS alle dager i skolens ferier, med unntak av juli. Da er AKS stengt

Deltidsplass for 2.-4. trinn: Er organisert på 3 faste dager i uka.

Gratis kjernetid (deltidsplass) for 1.trinn: Da deltar ditt barn kun på AKS mandag, tirsdag, onsdag og torsdag 2,5 t etter skolen og to timer etter skolen på fredager, to dager i hver av skolens ferier og halv dag ved valgdager og andre inneklemte dager.  Barnet kommer da ikke på morgenåpning, men møter rett på skolen kl 08.30.