Hovedseksjon

Type plass på AKS

Plassen på AKS er delt opp i heltidsplass og deltidsplass.
For 1.trinn vil plasstypene også inkludere gratis kjernetid med reduserte priser og tider.

Heltidsplass: Eleven kan være på AKS/skole fra 07.30-17.00 i alle ukedager. I tillegg kan eleven være på AKS alle dager i skolens ferier, med unntak av juli måned og helligdager. Da er AKS stengt.

Heltidsplass - gratis kjernetid for 1.trinn: Dette er en plasstype som kun gjelder for 1.trinn. Eleven kan være på AKS/skole fra 07.30-17.00 i alle ukedager. I tillegg kan eleven være på AKS alle dager i skolens ferier, med unntak av juli måned og helligdager. Da er AKS stengt.

Deltidsplass for 2.-4. trinn: Da deltar eleven på AKS tre faste dager i uken, som foresatte velger selv. På de tre valgte dagene kan eleven være på AKS/skole fra 07.30-17.00. I skolens ferier kan eleven være på AKS tre hele dager per ferieuke. 

Deltidsplass - gratis kjernetid for 1.trinn: Da deltar eleven på AKS 2,5 timer etter skoletid mandag - torsdag, og 2 timer etter skoletid på fredager. I skolens ferier kan eleven være på AKS to hele dager per ferieuke og halv dag ved valgdager og andre inneklemte dager. Eleven har ikke mulighet til å delta på morgenåpning og møter rett på skolen 08.30.