Nyheter

Gutt og jente illustrasjon

I budsjettforslaget for 2017 har byråd for oppvekst og kunnskap lagt inn en prisøkningpå 2,6 % for oppholdsbetaling i Aktivitetsskolen.

De foreslåtte takstene fra 1.1.2017 inkl. kost, er følgende:

 

Inntekter

Inntil   kr 208 305

Inntil   kr 370 320

Over kr 370 320

100%   plass

624

1146

2922

50%   plass

401

737

1975

Det blir også informert om nye takster på faktura for desember.