Hovedseksjon

Våre baser

Lillebjørn 

1. trinn: Her fokuserer vi på trygghet, å bli kjent og på bokstavklubben
2. trinn: Her fokuserer vi på samarbeid og det å være en god venn, på leksetid og på spennende aktiviteter

Storebjørn 

3. trinn: Her fokuserer vi på å være en god venn og støtte i ulike aktiviteter, og vi forbereder til å være eldst på AKS
4. trinn: Har fått en egen periodeplan med spennende aktiviteter, og målet er at elevene skal være delaktige i gjennomføring og planlegging av aktivitetene.

AKS-figurer-gul