Påmelding og pris

 

Dette koster en plass på AKS

  • Selv om du kun benytter      Aktivitetskolen deler av en måned må du betale for hele måneden.
  • Du trenger ikke betale for      AKS i juli. 
  • Det er ingen      søskenmoderasjon.
  • Du betaler mindre hvis du har      halvdagsplass.

 

Inntekt over 370 320 kroner

  • Heldagsplass 2848 kroner
  • Halvdagsplass 1925 kroner

 

Inntekt fra 208 305 til 370 320 kroner

  • Heldagsplass 1117 kroner
  • Halvdagsplass 718 kroner

 

Inntekt til og med 208 305  kroner  

  • Heldagsplass 608 kroner         
  • Halvdagsplass 391 kroner       

 

 

 

 

Slik søker du

Send søknad

 

Heldagsplass

Heldagsplass betyr at barnet kan være på aktivitetsskolen hver dag.

Elever med heldagsplass kan være på Aktivitetsskolen alle dager i skolens ferier. 

 

Halvdagsplass

Halvdagsplass betyr at barnet kan være på aktivitetsskolen 3 dager pr uke. Det gjelder også i skolens ferier.

 

Hvordan endre fra heldagsplass til halvdagsplass (eller omvendt) på AKS

Det finnes ikke et eget skjema for å endre fra heldagsplass til halvdagsplass (eller omvendt). Ta kontakt med Aktivitetsskolen for å endre timeantall.